Personlig service och experthjälp av erfaren VVS-personal
Han började med att starta upp sitt företag LA Pipe Welding 1995, och utökade verksamheten 2001 med en VVS Shop i Tollarp. Leif Andersson och hans tio anställda tar hand om det mesta inom VVS-arbeten från rot- till nybyggnation.
Leif Andersson som startade verksamheten har varit i branschen i 20 år och killarna som arbetar med honom är pålitliga, arbetsamma och erfarna – tillsammans utgör de ett stabilt gäng.
 
Under årens lopp har företaget haft många spännande och intressanta utmaningar. Några arbeten har varit utomlands, andra till sjöss och i Sverige finns inga begränsningar för LA Pipe Weldings arbetsplats. Man har specialiserat sig på industrisektorn, men är precis lika kompetenta när det gäller renodlad VVS.
 
Företaget har nu även erhållit Europalicenser för gassvetsning, rostfritt TIG och svart TIG. För närvarande arbetar man med fjärrvärmedragningen för C4 Energi i Åhus, Kristianstad och Vä, samt inmontering av fjärrvärmeväxlare för villor och större fastigheter.
Andra stora projekt är fryshus, större industrier samt service på de katamaraner tillverkade av Austal Ship Australien som trafikerar Sydsverige.
 
Ytterligare pågående projekt är badrumsrenoveringar, avloppsstammar, utbyte av ledningar i hyresfastigheter, inmontering av värmepumpar. Till detta kommer naturligtvis de löpande arbetena inom VVS-sektorn, akuta samt även inplanerade.
LA Pipe Welding har också fått förtroende av några fastighetsägare i Kristianstad och utför där all löpande service. Även ett byggföretag finns bland kunderna.
 
Med andra ord finns där inga begränsningar när det gäller VVS eller industri.

La Pipe Welding

Bransch:
Tjänster

Telefon: 044-311201
Fax: 044-311205


Email:
leif.andersson.pipe-welding@zeta.telenordia.se

Adress:
La Pipe Welding
Kungsvägen 25
29010 Tollarp
5 senaste företagen